• 0410
    Pojď hrát badminton v Hořovicích

    Pojď hrát badminton v Hořovicích

    Nábor chlapců a děvčat se konal 10.9.2020 v 15,30 h v Městské hale Hořovice. Přišlo 8 nových dětí,  2 chlapci a 6 děvčat ve věku 8-11 let .

    Po společném rozběhání a rozcvičení společně se staršími dětmi si vyzkoušely hraní s raketou a badmintonovými míčky eventuálně s nafukovacími balónky, aby se jim dařilo lépe.